Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội làm việc tại Bảo Việt

ubnsnn_resize.jpgSáng ngày 15/5/2009, tại Trụ sở chính Tập đoàn Bảo Việt, Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội (TC-NSQH). Đoàn tới Bảo Việt để khảo sát về tổ chức hoạt động của Tập đoàn và việc tổ chức thực hiện Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Đoàn đại biểu do Ông Đinh Văn Nhã – đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội làm Trưởng đoàn. Về phía Bảo Việt, làm việc với đoàn có Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Tổng Giám đốc các công ty trực tiếp thực hiện kinh doanh bảo hiểm gồm Ông Trần Trọng Phúc – Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt và Ông Nguyễn Đức Tuấn, Tổng Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ cùng các Lãnh đạo Khối thuộc Tập đoàn.

 

Đoàn đại biểu Ủy Ban TC-NSQH đã có những trao đổi cởi mở, thẳng thắn với Lãnh đạo Bảo Việt các vấn đề liên quan tới các quy định pháp luật về tổ chức hoạt động của Tập đoàn cũng như các vấn đề còn tồn tại, đóng góp ý kiến đề xuất hoàn thiện liên quan tới thực hiện Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Liên quan tới tổ chức doanh nghiệp, các nội dung thảo luận xoay quanh các vấn đề về những tồn tại của Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan của pháp luật trong quy định mô hình quản trị doanh nghiệp của Tập đoàn có vốn chủ sở hữu Nhà nước chi phối, các vấn đề liên quan tới kết quả, hiệu quả và những điểm còn tồn tại trong quá trình thực hiện cổ phần hóa tại Tập đoàn Bảo Việt.

 

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để trao đổi về các vấn đề liên quan thực hiện Luật Kinh doanh bảo hiểm và các chính sách cần thực hiện để phát triển thị trường bảo hiểm. Đó là những vấn đề nổi cộm như thực hiện Luật Đấu thầu trong kinh doanh bảo hiểm, đánh thuế nhà thầu trong tái bảo hiểm, các vấn đề liên quan tới bảo hiểm bắt buộc, về cơ chế chế tài trong thực hiện Luật Kinh doanh bảo hiểm. Hội nghị cũng trao đổi và đề xuất liên quan tới phát triển thị trường bảo hiểm như miễn phí thuế thu nhập đối với chi phí đóng bảo hiểm cho cá nhân và doanh nghiệp, đề xuất Nhà nước cho phép mở rộng các hình thức bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng cường tuyên truyền bảo hiểm và các cơ chế kiểm soát và mức độ giao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong cung cấp các dịch vụ bảo hiểm chất lượng cao tới khách hàng.

Ông Đinh Văn Nhã đã thay mặt đoàn công tác cám ơn Lãnh đạo Bảo Việt trong tổ chức báo cáo, cung cấp thông tin và đánh giá cao các ý kiến góp ý, xây dựng của Bảo Việt liên quan tới thực hiện Luật Kinh doanh bảo hiểm. Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, đại diện Lãnh đạo Bảo Việt cũng đã cam kết tăng cường các hình thức cung cấp thông tin, đối thoại về các vấn đề pháp luật giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước để sớm hoàn thiện, sửa đổi các quy định pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm – một lĩnh vực nòng cốt của Bảo Việt.

 

Theo Website Bảo Việt

 

Comments are closed.