Đề xuất tăng lương tối thiểu lên 650.000 đồng

cong_nhan_vien_chuc_nha_nuoc_resize.jpgB? Lao ??ng – Th??ng binh và Xã h?i ?? xu?t t?ng m?c l??ng t?i thi?u chung trong khu v?c nhà n??c t? 540.000 ??ng/tháng lên 650.000 ??ng/tháng (trên 20%).

Ngày 2/10, ông Nguyễn Hải Hữu – Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết:

Bộ vừa đề xuất tăng mức lương tối thiểu chung trong khu vực nhà nước từ 540.000 đồng/tháng lên 650.000 đồng/tháng (trên 20%), với khối doanh nghiệp thực hiện từ 1/1/2009, khối hành chính sự nghiệp từ 1/4/2009.

Theo ông Hữu, khối hành chính sự nghiệp có thể chậm điều chỉnh lương tối thiểu hơn khối doanh nghiệp là do việc tăng lương trong khối hành chính sự nghiệp sẽ ảnh hưởng lớn đến ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH cũng đang đề xuất điều chỉnh mức trợ cấp tăng thêm khoảng 50% đối với chín nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP, thực hiện từ 1/1/2009.

Theo Pháp Luật TP HCM

Comments are closed.