Xin hỏi về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. trucquyen82@gmail.com

Tôi đã đóng trợ cấp thất nghiệp hơn 2 năm rồi và nghỉ làm ở công ty cũ. Và tìm việc làm ở công ty mới nhưng làm khoảng được 1 tháng thì lại nghỉ tiếp vì công việc không thích hợp. Bây giờ Tôi chưa có việc làm nên muốn xin được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có được không? Không có gì để chứng minh là đã nghỉ làm ở công ty hiện tại vì mới làm thử việc nên chưa ký hợp đồng. Nếu đựợc thì cần những thủ tục gì? Cam on. Quyen.

Nếu bạn muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp như đã nêu thì bạn cũng phải chứng minh được bằng 1 văn bản nào đó hoặc xác nhận của công ty mới là bạn đã thử việc và nghỉ việc trong thời gian vừa qua.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.