Xin được tư vấn pháp luật Người gửi: Nhan Hoang

Hỏi: Hiện nay ở công ty chúng tôi có một trường hợp liên quan đến việc giải quyết chế độ quyền lợi cho người lao động, cách thức giải quyết còn đang vướng mắc, đề nghị tư vấn giúp đỡ để chúng tôi giải quyết trường hợp này. Nội dung như sau:

Bà Lê thị Hoàn sinh tháng 02 năm 1958 tại huyện Lý nhân tỉnh Hà Nam tháng 08 năm 1978 địa phương tuyển người đi dân công hoả tuyến làm nhiệm vụ phát rừng phân chia đường biên giới quốc gia tại xã Bản Lầu huyện Mường khương tỉnh Lào Cai. Sau chiến tranh biên giới tháng 02 năm 1979 bà Hoàn được Lâm trường Đản khao tuyển dụng làm công nhân chính thức. Cuối những năm 1980 do không bố trí được việc làm cho người Lao động nhiều công nhân đã nghỉ tự túc hàng năm nộp cho Lâm trường một số tiền để duy trì chế độ Bảo hiểm xã hội.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.