Xin chào diễn đàn. mailto:tntho27@yahoo.com.vn

Tôi vừa mới gia nhập diễn đàn để xin thông tin, các bạn có biết xin chỉ tôi với. Bạn tôi đang làm việc cho một công ty ở Bình Dương chi nhánh tại Bình Định nhưng chỗ ở của người ấy tại Gia Lai. Vậy có đăng ký khám chữa bệnh tại Gia Lai được không?
Người tham gia BHYT có quyền lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (KCB BĐ) thuận tiện nhất trừ tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương.
Như bạn đã trình bày thì việc đăng ký KCB BĐ tại Gia Lai là bình thường, không có gì khó khăn.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.