Xếp lương đối với lao động tốt nghiệp theo 3 cấp trình độ nghề

Chính phủ vừa giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn xếp lương đối với lao động tốt nghiệp theo 3 cấp trình độ nghề (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề) theo thẩm quyền.

Đến nay, sau hơn 4 năm thực hiện Luật Dạy nghề, số lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề ra trường và tham gia vào thị trường lao động ngày càng nhiều, nhưng Nhà nước hiện chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể nào để cho các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và các doanh nghiệp có căn cứ xếp lương và trả lương đối với đội ngũ lao động này.

Hơn nữa, theo quy định của Luật Dạy nghề thì đào tạo theo 3 cấp trình độ nghề cũng tương đương như đào tạo chuyên nghiệp về yêu cầu trình độ đầu vào, thời gian đào tạo, quy định về cấp phát văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp. Sự khác nhau chỉ là cách thức thực hiện chương trình. Chương trình đào tạo theo 3 cấp trình độ nghề có thời gian thực hành nghề chiếm tới 70% thời lượng đào tạo. Vì vậy, tại Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã xếp các cấp trình độ đào tạo nghề vào cùng một nhóm với các cấp đào tạo chuyên nghiệp.

Việc quy định xếp lương đối với lao động tốt nghiệp theo 3 cấp trình độ nghề là cần thiết, nhằm khuyến khích lao động tham gia học nghề, bảo đảm công bằng với lao động đào tạo chuyên nghiệp, từng bước gắn tiền lương của người lao động với trình độ đào tạo, tránh lãng phí nguồn nhân lực.

Trong những năm qua, mạng lưới các trường dạy nghề đã tăng nhanh về số lượng. Nếu như năm 2007, cả nước có 950 trường, thì đến nay đã tăng lên 1.222 trường, trong đó có 118 trường cao đẳng nghề, 294 trường trung cấp nghề và 810 trung tâm dạy nghề. Cùng với đó, chỉ tiêu tuyển sinh học nghề cũng tăng mạnh. Năm 2008 có 1,538 triệu học sinh, năm 2009 đã tuyển sinh được 1,707 triệu học sinh học nghề, tăng 6,49% và năm 2010 tuyển sinh khoảng 1,748 triệu người.

Hồng Phượng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.