Xếp lương cho viên chức DNNN được lên ngạch

(Chinhphu.vn) – Ông Đặng Quang Vinh (quangtuan1995@…) có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trên 30 năm, hệ số lương cơ bản đang hưởng là 4.51 (bậc 8/8 chuyên viên) từ tháng 7/2004. Tháng 7 này ông Vinh đã thi và đủ điều kiện chuyển bậc lương từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính.Ông Vinh muốn được biết, theo Thông tư 04/1998/TT-LĐTBXH ngày 4/4/1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ông Vinh sẽ được doanh nghiệp xếp vào bậc mấy của thang lương chuyên viên chính?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi trên như sau:

Tại khoản 1, mục IV, phần A Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước quy định:

Căn cứ kết quả thi và nhu cầu sử dụng viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, doanh nghiệp ra quyết định nâng ngạch và xếp lương cho viên chức được lên ngạch hoặc làm hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thoả thuận hoặc ra quyết định theo phân cấp quản lý.

Nguyên tắc chuyển xếp lương là xếp lên bậc lương có hệ số cao hơn liền kề với ngạch viên chức thi đạt.

Trường hợp chênh lệch giữa 2 bậc lương này bằng hoặc lớn hơn 70% khoảng chênh lệch của 2 bậc liền kề ngạch viên chức thi đạt thì thời điểm nâng bậc lần sau tính từ khi có quyết định xếp lương mới, nếu thấp hơn 70% thì thời điểm nâng bậc lần sau tính từ khi có quyết định xếp mức lương cũ.

Theo Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các Công ty Nhà nước (Ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước), thì thang lương ngạch chuyên viên chính có 6 bậc: Bậc 1 hệ số 4,00; Bậc 2 hệ số 4,33; Bậc 3 hệ số 4,66. Bậc 4 hệ số 4,99. Bậc 5 hệ số 5,32; Bậc 6 hệ số 5,65. Chênh lệch giữa hai bậc liền kề trong thang lương ngạch chuyên viên chính là 0,33.

Trường hợp của ông Đặng Quang Vinh, trước khi thi lên ngạch ông được hưởng lương bậc 8/8 ngạch chuyên viên, có hệ số 4,51; theo quy định tại Thông tư 04/1988/TT-LĐTBXH nêu trên, thì sau khi đạt kết quả được lên ngạch ông sẽ được chuyển xếp lương lên bậc lương có hệ số cao hơn liền kề với ngạch viên chức thi đạt là bậc 3 ngạch chuyên viên chính hệ số 4,66.

Chênh lệch giữa hệ số lương mới được xếp (4,66) và hệ số lương cũ (4,51) là 0,15, thấp hơn 70% chênh lệch giữa hai bậc liền kề trong ngạch chuyên viên chính, do vậy thời điểm nâng bậc lần sau của ông Vinh được tính từ khi có quyết định xếp mức lương cũ (tháng 7/2004).

Luật sư Trần Văn Toàn
VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

BÁO ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Comments are closed.