Xã hội hóa bảo hiểm y tế

Ở các nước tiên tiến, chi phí trả cho dịch vụ khám chữa bệnh rất cao, nên hầu hết người dân đều phải tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); cả cơ sở y tế công và tư ở nhiều nước đều tham gia khám chữa bệnh BHYT giống như nhau.

Ở ta, cũng đang hướng tới thực hiện BHYT toàn dân, nhưng phần lớn người bệnh còn nhiều e ngại mỗi khi cầm thẻ BHYT đi khám chữa bệnh. E ngại là bởi lâu nay công tác khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT ở ta chưa làm tốt, nhiều nơi có tình trạng phân biệt đối xử đối với người bệnh BHYT.

Chính tình trạng phân biệt đối xử (về cung cách phục vụ; về sử dụng dịch vụ, kỹ thuật, thuốc men…) giữa người bệnh BHYT và không BHYT trước đây đã gây ra tâm lý khiến người dân không thiết tha với BHYT, mặc dù hiện tại chính sách BHYT đã có nhiều thay đổi so với trước (mở rộng các loại thuốc, dịch vụ, kỹ thuật cao cho người BHYT được hưởng). Trong thực tế, có rất nhiều người tham gia BHYT bắt buộc (là những cán bộ, công nhân viên làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp…) là vì… bắt buộc, chứ có thẻ BHYT rồi cũng để đó ít khi sử dụng vì nhiều nguyên nhân. Từ tâm lý sợ bị phân biệt khi kê toa, ngán ngại sử dụng dịch vụ y tế ở những bệnh viện công đông đúc…

Nhiều nhà chuyên môn, nhà quản lý bệnh viện cho rằng, đã đến lúc cần tính toán đến chuyện xã hội hóa mạnh hơn trong BHYT để có tính cạnh tranh; để đa dạng nhiều gói, nhiều mức đóng khi tham gia BHYT; và để phục vụ người bệnh tốt hơn…

Hiện nay, BHYT ở ta còn mang tính chất cào bằng về mức đóng, trong khi nhiều người dân có điều kiện muốn đóng BHYT ở một gói cao hơn, để khi có bệnh họ được hưởng dịch vụ, kỹ thuật chẩn đoán, chữa trị cao hơn, nhưng BHYT chưa đáp ứng được.

Ở một khía cạnh quan trọng khác, các nhà chuyên môn cho rằng, việc xã hội hóa BHYT còn giúp tăng cường công tác phòng bệnh cho người dân. Bởi thực tế, các đơn vị bán BHYT ở các nước họ chăm sóc người bệnh rất kỹ, họ dành chi phí cho người bệnh để tầm soát bệnh, nhằm phát hiện sớm để giảm chi phí chữa trị, không để bệnh nặng thì họ (đơn vị bán BHYT) sẽ mang gánh nặng chi phí, nhờ đó giúp việc phòng bệnh cho người dân tốt hơn.

Thanh Tùng
Báo Thanh Niên

Comments are closed.