Xử phạt nếu không đem theo giấy chứng nhận bảo hiểm

giao_thong_duong_pho.jpg(ĐSTB) Bộ Công an và Bộ Tài chính đã ký kết thông tư liên tịch số 16 ngày 7-11-2007 hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, lực lượng CSGT và CSND có liên quan thông qua tuần tra sẽ kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính các chủ xe và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 20% kinh phí từ Quỹ tuyên truyền và đảm bảo ATGT do các doanh nghiệp bảo hiểm và Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đóng góp sẽ dùng để hỗ trợ việc kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới và để hỗ trợ hoạt động đảm bảo TTATGT của lực lượng CSGT và CSND khác có liên quan. 

Theo Báo mới

Ngày 10/11/2007

 

Comments are closed.