Vụ Hợp tác quốc tế tổng kết công tác năm 2010

Tại cuộc họp Tổng kết công tác năm 2010 của Vụ Hợp tác Quốc tế, khi đánh giá chung về các lĩnh vực hợp tác của Bộ và các đơn vị, Vụ trưởng Trần Phi Tước cho biết, việc hợp tác với các tổ chức đa phương đã được duy trì và từng bước được phát triển sang hình thức hội nhập sâu hơn về các nội dung chuyên ngành; Hoạt động hợp tác trong năm Chủ tịch ASEAN 2010 được đảm bảo với hiệu quả tích cực; Các hoạt động hợp tác với các diễn đàn như ASEM, APEC và các tổ chức tiểu vùng GMS,CLMV,ACMECS,CLV được đẩy mạnh; Hợp tác song phương tiếp tục giữ vai trò quan trọng; Hợp tác với các tổ chức phi Chính phủ (NGO) tiếp tục được duy trì ở mức độ cao.

Bên cạnh những nhiệm hàng năm được giao, năm 2010 Vụ được Bộ phân công là cơ quan chủ trì và đảm nhiệm công tác tổ chức các hoạt động hợp tác ASEAN, nên khối lượng công việc là rất lớn. Nhưng lãnh đạo đơn vị đã tích cực động viên các cán bộ, nhân viên cố gắng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn và phát huy tinh thần đoàn kết tập thể nhằm thực hiện tốt các nhiệm được giao phó. Đến nay, Vụ đã đáp ứng được yêu cầu của Bộ và các đơn vị, nhiều lĩnh vực hợp tác đã đi vào chiều sâu, đảm bảo được yêu cầu trước mắt và lâu dài. Cụ thể: Đã bám sát phương châm chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ, chủ động tổ chức xây dựng và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, tích cực thực hiện tốt công tác tham mưu; Bảo đảm được các nội dung hợp tác trong nhiều lĩnh vực; Nắm bắt các nhu cầu và khả năng của các đối tác để phối hợp với các đơn vị; Thường xuyên chủ trì, phối hợp theo chức năng đầu mối trong việc chuẩn bị văn bản trao đổi, đóng góp ý kiến, tham gia với các Bộ, ngành và các cơ quan có cùng nội dung chuyên môn; Đảm bảo tốt quá trình chuẩn bị nội dung cho các đoàn làm việc cấp cao cũng như thủ tục lễ tân, phục vụ lãnh đạo Bộ đi công tác nước ngoài và đón đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc…

Với phương châm chủ động, tích cực, tranh thủ và phát huy quan hệ hợp tác quốc tế nhằm huy động tối đa các khả năng hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, góp phần vào hoàn thành các nhiệm vụ của ngành, trong năm 2011 đơn vị sẽ tiếp tục triển khai và lồng ghép các tuyên bố, cam kết từ ASEAN 2010 vào những nhiệm vụ tương ứng, xây dựng chương trình hành động của Bộ với ASEAN đến năm 2015; Tăng cường các hoạt động hợp tác đa phương với các tổ chức như Liên hợp quốc, ADB, IMF, cũng như các diễn đàn ASEM, APEC; Tiếp tục thể hiện vai trò là một thành viên tích cực của ILO; Đẩy mạnh triển khai thực hiện nội dụng của các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết cũng như mở rộng quan hệ với các cơ quan chức năng tương ứng trong lĩnh vực hợp tác song phương; Vận dụng tối đa khả năng huy động và sự hộ trợ của các tổ chức phi Chính phủ nhằm thực hiện tốt hơn các công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo đội ngũ cán bộ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, hỗ trợ cho các đối tượng của ngành theo hướng xây dụng một hệ thống đảm bảo xã hội bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa nhấn mạnh, trong năm 2010 đơn vị đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, nhưng năm tới với những nhiệm vụ mới, Vụ cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế với các đối tác; Thường xuyên cập nhật thông tin cho các đơn vị về các chính sách hỗ trợ, ưu tiên của các tổ chức, các nhà tài trợ, đặc biệt là tăng cường hợp tác với Cục Quản lý Lao động Ngoài nước để mở rộng thêm thị tường xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, Vụ cũng cần tổ chức các lớp bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho anh chị em nhằm nâng cao năng lực của các cán bộ, công chức, tăng hiệu quả công tác.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.