Vụ cháy chung cư Carina: yêu cầu sớm bồi thường bảo hiểm cho người dân

Sở Tư pháp TP HCM có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân TP HCM về việc kiến nghị, giải quyết khó khăn về tiền bảo hiểm, bồi thường trong vụ cháy chung cư Carina (quận 8, TP HCM).

Cháy chung cư carina

Sau khi rà soát quy định pháp luật liên quan đến bảo hiểm, Sở Tư pháp kiến nghị giao Sở Xây dựng phối hợp với Uỷ ban nhân dân quận 8 và các đơn vị liên quan, khẩn trương nắm thông tin các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trả tiền bảo hiểm, bồi thường cho người mua bảo hiểm trong vụ cháy hồi tháng 3 hay chưa.

Xem thêm: bảo hiểm sức khỏeBảo hiểm thai sảnbảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Sở Tư pháp yêu cầu lập danh sách các doanh nghiệp bảo hiểm này, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân TP HCM kiến nghị Bộ Tài chính (Cục quản lý, giảm sát bảo hiểm) sớm có biện pháp yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện đúng cam kết, nhằm giúp người dân trong vụ cháy chung cư Carina sớm ổn định cuộc sống.

Theo Sở Tư pháp, Luật kinh doanh bảo hiểm quy định, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm. Đồng thời Luật kinh doanh bảo hiểm đã sửa đổi cũng quy định, nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm là áp dụng các biện pháp cần thiết để doanh nghiệp bảo hiểm bảo đảm các yêu cầu về tài chính, thực hiện những cam kết với bên mua bảo hiểm.

Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố cũng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trong địa bàn TP HCM, quy định trách nhiệm của Sở Xây dựng trong việc quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng nhà chung cư ở TP HCM.

Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận dân sự giữa các bên. Nếu thực hiện theo đúng trình tự thì bên mua bảo hiểm (chủ đầu tư, hoặc người dân có thiệt hại) có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết.

Tuy nhiên trình tự thủ tục này thời gian kéo dài, qua các cấp xét xử trong khi yêu cầu sớm ổn định cuộc sống cho người dân sau vụ cháy là cấp thiết nên Sở Tư pháp kiến nghị như trên.

Theo (VietnamBiz)