vo minh thu. Làm thế nào để được nhận trợ cấp thất nghiệp?

Kính gửi Ban giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương. Tôi đi làm cho 1 công ty vừa tròn 1 năm, đến tháng 3/2011 tôi nộp đơn xin thôi việc cũng vừa lúc kết thúc hợp đồng lao động 1 năm. Hợp đồng kết thúc ngày 19/03/2011 nhưng đến ngày 31/03/2011 công ty mới gửi cho tôi quyết định thôi việc, trong quyết định có ghi ngày chấm dứt hợp đồng là 19/03/2011. Tôi xin hỏi như vậy bây giờ tôi có còn được đăng ký để nhận trợ cấp thất nghiệp không? Nếu đã quá hạn đăng ký thì tôi nên làm thế nào để được hưởng trợ cấp thất nghiệp vào lần sau? Tôi có nên tiếp tục đóng bảo hiểm thất nghiệp hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn sự tư vấn của quý công ty.

Khi chấm dứt HĐLĐ thì bạn phải đến TTGTVL để đăng ký trong vòng 7 ngày do bạn không đến đăng ký tại TTGTVL với thời gian như trên, cho nên bạn chưa được nhận trợ cấp thất nghiệp vì vậy bạn cần đi làm tiếp và sau đó nếu nghỉ việc thì cần phải làm đúng theo thời gian đăng ký với TTGTVL và thời gian này được cộng nối với thời gian BHTN mới.

Khi chấm dứt HĐLĐ thì bạn phải đến TTGTVL để đăng ký trong vòng 7 ngày do bạn không đến đăng ký tại TTGTVL với thời gian như trên, cho nên bạn chưa được nhận trợ cấp thất nghiệp vì vậy bạn cần đi làm tiếp và sau đó nếu nghỉ việc thì cần phải làm đúng theo thời gian đăng ký với TTGTVL và thời gian này được cộng nối với thời gian BHTN mới.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.