VNR: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt I/2010 tỷ lệ 10%

Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 và Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt I/2010 tỷ lệ 10%.
Theo đó, ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2009 với chỉ tiêu doanh thu phí nhận TBH đạt 1.114,37 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 224,57 tỷ đồng và LNTT đạt 232,79 tỷ đồng.

Đồng thời, Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh 2010 với một số chỉ tiêu chính như: doanh thu phí nhận TBH đạt 1.120 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 235 tỷ đồng và LNTT cả năm đạt 245 tỷ đồng.

Cổ tức năm 2009 sẽ được chi trả ở mức 18% và chia làm 2 đợt: đợt 1 trả 10% vào Quý 3/2010 và đợt 2 trả 8% còn lại bằng tiền mặt vào Quý 2/2011. Trong đó, lợi nhuận sau thuế để tạm ứng đợt 1 là 67,22 tỷ đồng và đợt 2 là 53,77 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT của VNR đã họp bàn và nhất trí đề xuất kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Vinare và Swiss Re thêm 02 năm (2011 – 2012). Đồng thời phê chuẩn dự toán chi phí dự án IT với tổng số tiền lên tới 1,58 triệu USD.

HĐQT cũng nhất trí tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2010 với tỷ lệ 10%/mệnh giá (tức 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng) theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2010. Thời gian thực hiện dự kiến vào cuối Quý III/2010 – đầu Quý IV/2010.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã phê chuẩn việc bổ sung vốn góp vào Tien Phong Bank (TPB) với số tiền tối đa là 107,69 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hải Vân

 HNX

StoxPlus. Stox.vn

Comments are closed.