VNR: Quý I/2011 lãi 66,7 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ 2010

(ATPvietnam.com) -Tổng CTCP tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (mã chứng khoán: VNR) công bố kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý I/2011.Theo đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý I/2011 của VNR đạt 191,7 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 160,6 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp trong quý I/2011 tăng 144% so với cùng kỳ năm trước khi đạt 31 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 19,7 tỷ đồng, tăng 6,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính trong quý I/2011 đạt 52,9 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trong quý I/2011 đạt hơn 66,7 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới cuối quý I/2011, Tổng tài sản của VNR đạt 4.199 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 2.236 tỷ đồng. Các khoản đầu tư ngắn hạn đến cuối quý I/2011 lên tới 1.137 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng trong ngắn hạn đạt 1.004 tỷ đồng, đầu tư vào trái phiếu là 112,7 tỷ đồng và cổ phiếu là gần 35 tỷ đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/5/2011 cổ phiếu VNR tăng 800 đồng (tương đương tăng 4,1%) lên 20.500 đồng/cp với 5.300 cổ phiếu được chuyển nhượng.

N.A
ATPvietnam.com

Comments are closed.