VNR nhận trên 14,5 tỷ đồng cổ tức từ doanh nghiệp góp vốn

(ĐTCK-online) Theo nguồn tin từ Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR), tính đến thời điểm 31/12/2009, danh mục đầu tư tiền gửi của DN này đạt 1.498 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động tiền gửi đạt 154.6 tỷ đồng, bằng 87,29% so với năm 2008.

Năm 2009, mức lãi suất bình quân VND đạt được là 10,82%, ngoại tệ là 4,86%. Do mặt bằng lãi suất trái phiếu thấp, năm 2009 VNR chỉ đầu tư tăng thêm 184 tỷ đồng cho danh mục trái phiếu/235 tỷ đồng kế hoạch.

Tổng số vốn góp cổ phần đến ngày 31/12 là 319 tỷ đồng. Tổng số vốn góp bổ sung vào các DN năm 2009 là 74,3 tỷ đồng. Tổng giá trị danh mục đầu tư chứng khoán đến 31/12/2009 là 19,86 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư chứng khoán đã được trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán năm 2009 là 8,1 tỷ đồng. Tổng số 7/10 đơn vị mà VNR góp vốn đã thực hiện chia cổ tức năm 2009 với số tiền thu được là trên 14,5 tỷ đồng.

T.Đoàn
tinnhanhchungkhoan.vn

Comments are closed.