VNR dự kiến tăng vốn bằng cách chia thưởng

(ĐTCK-online) Ông Phạm Văn Tứ, Tổng giám đốc Tổng công ty Tái bảo hiểm Quốc gia (VNR) cho biết, HĐQT Công ty đã họp và dự kiến xin ý kiến ĐHCĐ về việc tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng bằng phương án chia tách cổ phiếu.

 VNR hiện có khoản thặng dư 1.104 tỷ đồng, Công ty  dự kiến chia thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 2:1. Trong tháng 9, VNR đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%.

Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm của VNR trong quý II đạt 333,6 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ tăng 9,6%, đạt 142,7 tỷ đồng. Trừ đi chi phí cho HĐKD bảo hiểm và chi phí quản lý, VNR lỗ thuần 1,65 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tuy vậy, lợi nhuận hoạt động tài chính của Công ty đạt 70,7 tỷ đồng. Cộng với 2,8 tỷ đồng lợi nhuận khác, VNR đạt 71,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

A. Việt
Đầu tư Chứng khoán điện tử

Comments are closed.