VNPost thu hộ phí bảo hiểm cho AIA Việt Nam

(TBKTSG Online) – Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam và Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost), hôm nay 25-2 đã ký kết thỏa thuận về dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm từ khách hàng của AIA Việt Nam thông qua mạng lưới bưu cục của VNPost tại các địa phương trong cả nước. 

Theo thỏa thuận này, các chủ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của AIA Việt Nam có thể thanh toán phí bảo hiểm tại các bưu cục thuộc hệ thống VNPost tham gia thực hiện dịch vụ thu hộ. Khi sử dụng dịch vụ thu hộ, khách hàng sẽ được cung cấp biên nhận để chứng nhận cho việc nộp tiền và sẽ không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào cho việc sử dụng dịch vụ này.

Theo ông Jamie Rains, Tổng giám đốc AIA Việt Nam, việc cung cấp dịch vụ thu phí thông qua mạng lưới của VNPost sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc tham gia và duy trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với AIA Việt Nam. 

Ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó tổng Giám đốc VNPost kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng cung cấp các dịch vụ khác mà VNPost có thế mạnh như các dịch vụ chuyển phát, thu chi hộ với nhiều hình thức… 

Dịch vụ thu hộ này sẽ đi vào hoạt động kể từ tháng 3.

nguồn “Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online”

Comments are closed.