Việt Nam: Tai nạn giao thông nhiều nhất khu vực

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố kết quả nghiên cứu về an toàn giao thông đường bộ của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năm 2007, Việt Nam có 12.800 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông và là nước có gánh nặng tai nạn giao thông đường bộ lớn nhất khu vực ASEAN.
 
Báo cáo toàn cầu được coi là đánh giá toàn diện đầu tiên về tình trạng an toàn giao thông đường bộ ở 178 quốc gia. Bản báo cáo đã tổng kết, hơn 90% các trường hợp tử vong do tai nạn giao thông đường bộ xảy ra ở những nước có thu nhập thấp và trung bình trong khi số phương tiện giao thông được đăng ký ở những nước này chỉ chiếm 48% tổng số phương tiện lưu hành trên thế giới.

Tại Việt Nam, WHO đã ghi nhận sự thành công trong việc thi hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm năm 2007. Tuy nhiên tình trạng không sử dụng dây bảo hiểm, uống rượu khi lái xe, lái xe quá tốc độ và cơ sở hạ tầng kém vẫn là những vấn đề tồn tại mà Việt Nam cần khắc phục.

 Hồ Hường

Comments are closed.