Vĩnh Long tập huấn triển khai Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội vừa tổ chức tập huấn cho hơn 80 đại biểu thuộc ban chỉ đạo ở các ban ngành, đoàn thể và các trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh về Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn triển khai quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề; quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, các đại biểu được thông qua đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt với tổng chi phí thực hiện gần 615 tỉ đồng. Từ nay đến năm 2020, tỉnh sẽ đào tạo nghề cho 245.000 lao động nông thôn.
Thảo Lan

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.