Vinashin thoái vốn, SCIC mua lại 20,4 triệu cổ phiếu Bảo Việt

(Dân trí) – Vinashin thoái vốn, 20,4 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt chính thức được chuyển giao cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ. SCIC cũng chính thức trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn này, sau Công ty Bảo hiểm HSBC. Chiều 22/10, Tập đoàn Bảo Việt đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Bảo Việt và SCIC cam kết hỗ trợ nhau trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất trong hoạt động bảo hiểm và đầu tư.

Hai bên cũng sẽ trao đổi kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp, quản lý tài sản – trách nhiệm, quản lý nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường và các lĩnh vực cùng quan tâm.
 
Thỏa thuận hợp tác trên được ký kết sau khi các bên thực hiện Nghị quyết số 02/2009/NQ-ĐHCĐ ngày 23/9/2009 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt về việc chuyển giao cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) tại Bảo Việt cho SCIC; SCIC thực hiện nắm giữ cổ phiếu của Bảo Việt và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông sáng lập.
 
Sở hữu 20,4 triệu cổ phần của Bảo Việt, SCIC đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn này, sau Công ty Bảo hiểm HSBC. Cũng trong ngày 22/10, Công ty Bảo hiểm HSBC (khu vực châu Á – Thái Bình Dương) đã ký thoả thuận tăng tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Bảo Việt, từ mức 10% hiện nay lên 18% với trị giá 1,88 nghìn tỷ đồng (khoảng 105,3 triệu USD).
 
HSBC mua 10% cổ phần của Bảo Việt vào tháng 9/2007 và theo các điều khoản của thỏa thuận ban đầu, HSBC có quyền mua thêm 8% cổ phần của Bảo Việt từ Bộ Tài chính. Hiện nay, Bộ Tài chính đã chính thức chấp thuận việc thực hiện quyền mua thêm này thông qua hình thức phát hành cổ phiếu mới của Bảo Việt cho HSBC.
 
Tổng cộng sẽ có 53.682.474 cổ phiếu mới sẽ được phát hành cho HSBC thông qua phương thức phát hành riêng lẻ để nâng tỷ lệ cổ phần nắm giữ của HSBC tại Bảo Việt lên 18%.
 
Việc hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này phải được sự chấp thuận của cổ động và các điều kiện khác cũng như sự phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước…
 
Theo nội dung của thoả thuận ban đầu, HSBC tiếp tục giữ quyền ưu tiên mua thêm số cổ phần hiện do Bộ Tài chính sở hữu để nâng tổng số cổ phần nắm giữ của HSBC tại Bảo Việt lên mức 25% trong vòng 5 năm đầu tiên, sau ngày ký kết thoả thuận và mức trần sở hữu mà các công ty nước ngoài được cho phép sau thời gian đó.
 
An Hạ
báo điện tử Dân trí

Comments are closed.