Vinare (VNR): Phó TGĐ bán thành công 25.980 quyền mua

Chungkhoan10.jpgTổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (mã chứng khoán: VNR)  thông báo, Ông Lê Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc, đã bán ra 25.980 quyền mua cổ phiếu  từ ngày 14/9/2007.

Sau khi thực hiện giao dịch trên với mục đích đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân, ông Nam còn nắm giữ 0 quyền mua cổ phiếu. Số cổ phiếu ông Nam đang nắm giữ là 25.980 cp.

 

Người nhận quyền nhượng là Nguyễn Mạnh Linh, số lượng quyền đã mua là 25.980 quyền.

 

Như vậy ông Nam là người thứ năm tại VNR đã bán thành công toàn bộ số quyền mua của mình.

 

Trước đó ông Tuyến đang nắm giữ 33.460 cổ phiếu (chiếm 0,98%). đã bán 33.460 quyền mua vào ngày 18/9/2007, ông Tuyến còn nắm giữ 0 quyền mua.người nhận chuyển nhượng là Trịnh Đắc Lân.

 

ông Tứ đang nắm giữ 52.860 cổ phiếu (chiếm 1,54%). đã bán 52.860 quyền mua vào ngày 18/9/2007, ông Tứ còn nắm giữ 0 quyền mua.người nhận chuyển nhượng là Trần Văn Phong.

Bà Phương đang nắm giữ 21.970  cổ phiếu (chiếm 0,64%). đã bán 21.970  quyền mua vào ngày 17/9/2007, Bà Phương còn nắm giữ 0 quyền mua. người nhận chuyển nhượng là Đặng Giáng Hương.

Bà Hoa đang nắm giữ 31.760  cổ phiếu (chiếm 0,93%). đã bán 31.760  quyền mua vào ngày 19/9/2007, Bà Hoa còn nắm giữ 0 quyền mua. người nhận chuyển nhượng là Nguyễn Thành Công.

 

ATPvietnam.com

Comments are closed.