Vinare muốn tăng vốn lên trên 1.310 tỷ đồng

Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/4 tới, HĐQT Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam (Vinare – mã VNR) sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ từ 1.008 tỷ đồng lên trên 1.310 tỷ đồng thông qua việc phát hành hơn 30,382 triệu CP cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:3.

Nguồn sử dụng là từ nguồn thặng dư vốn tại thời điểm 31/12/2013 (trích trên 201 tỷ đồng) và từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2013 (trích hơn 100,8 tỷ đồng).

Theo Vinare, vốn mới sẽ nhằm tăng năng lực tài chính của Vinare, cũng như đảm bảo mức vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện dự kiến trước quý IV/2014.

Theo quy định hiện hành, DN tái bảo hiểm thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ tái bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm sức khỏe phải đáp ứng vốn là 1.100 tỷ đồng. Thời hạn bổ sung vốn điều lệ theo yêu cầu phải trước ngày 1/10/2013.

Tuy nhiên, tại Vinare, lãnh đạo DN này cho biết, dù hoạt động trên cả 3 loại hình trên, nhưng vốn điều lệ thực góp hiện tại mới chỉ 1.008 tỷ đồng, nên chưa đủ mức vốn theo luật định. Vì vậy, mục đích tăng vốn lần này ngoài mục đích mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm kinh doanh tái bảo hiểm, còn đảm bảo đủ vốn theo quy định, từng bước hiện thực hóa chiến lược tăng vốn của Vinare.

Tính đến ngày 31/12/2013, Vinare đạt tổng tài sản hơn 4.453 tỷ đồng, nợ phải trả hơn 2.104 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 2.350 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần hơn 768 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối hơn 318 tỷ đồng.

Theo (ĐTCK)

{fcomment}

Comments are closed.