VinaRe chính thức tăng vốn lên 1.300 tỷ

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VinaRe) vừa được Bộ Tài chính cho phép bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động.

Theo đó, vốn điều lệ mới của VinaRe đã tăng lên 1.310.759.370.000 đồng Việt Nam, tăng thêm hơn 300 tỷ đồng so với vốn điều lệ cũ 1.008.276.580.000 đồng Việt Nam.

Mới đây, VinaRe cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2014 với lợi nhuận sau thuế đạt 62,4 tỷ đồng, giảm 39,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu lợi nhuận của VinaRe trong qúy II/2014, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đã giảm 9,8 tỷ đồng so với cùng kỳ (giảm 14%).

Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế của công ty con cũng giảm 0,7 tỷ đồng và lợi nhuận thuần quý II/2014 trong công ty liên kết giảm 30 tỷ đồng.

Việc sụt giảm mạnh lợi nhuận thuần tại công ty liên kết do VinaRe đã thực hiện chuyển nhượng một phần vốn góp của công ty này tại Công ty Bảo hiểm Samsung Vina. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của VinaRe tại Samsung Vina chỉ còn 25% so với 50% cùng kỳ năm ngoái.

Hiện tại, VinaRe và phía đối tác đang hoàn tất các thủ tục cho thương vụ chuyển nhượng này.

Theo (Baodautu)

{fcomment}

Comments are closed.