Vinacomin rút vốn, Bảo hiểm Sài Gòn- Hà Nội mất 85 tỷ đồng doanh thu

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của Ban Tổng giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn- Hà Nội (BSH) tại ĐHĐCĐ ngày 23/4 tới cho biết doanh thu bảo hiểm gốc năm 2013 sụt giảm mạnh, chỉ bằng 46% kế hoạch đề ra, tăng trưởng âm 30% (đạt 218 tỷ đồng) chủ yếu là do doanh thu từ khách hàng Vinacomin chỉ đạt 55 tỷ đồng (tăng trưởng âm 62%). Trong khi đó, doanh thu từ khách hàng ngoài Vinacomin chỉ đạt 163 tỷ đồng, tăng trưởng âm 3,1%.

Mức sụt giảm doanh thu do ảnh hưởng từ việc rút vốn của Vinacomin được BSH tính toán là giảm 85 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tất nhiên, ngoài lý do mang tên Vinacomin thì nguyên nhân sụt giảm doanh thu cũng được lãnh đạo BSH lý giải là do khó khăn của nền kinh tế ảnh hưởng tới nhu cầu bảo hiểm và khả năng tham gia bảo hiểm. Cùng với đó là một số nguyên nhân chủ quan xuất phát từ nội tại BSH.

Cụ thể, 7/18 công ty thành viên tăng trưởng dương, 1 công ty không tăng trưởng, còn là 10 công ty tăng trưởng âm, trong đó, có 5/14 đơn vị biến động về nhân sự dẫn đến doanh thu sụt giảm mạnh như Quảng Ninh, Thăng Long, Tây Bắc, Tây Nguyên, Gia Định. Đồng thời, hệ thống bán hàng qua ngân hàng SHB vẫn chưa hoàn thiện, cơ chế kinh doanh trong nửa đầu năm 2013 chưa cạnh tranh, kế hoạch doanh thu giao chậm và chưa sát dẫn đến tỷ lệ hoàn thành thấp. Ngoài ra là 1 số hạn chế liên quan đến thương hiệu, mạng lưới kinh doanh, chất lượng nguồn nhân lực…

Về bồi thường, năm 2013, tổng số tiền đã bồi thường là 110,4 tỷ đồng. Năm 2013, lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 2,2 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động đầu tư 15,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 12,3 tỷ đồng, dự kiến dành 10,5 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2013, tỷ lệ 3,5% bằng tiền mặt (vốn điều lệ 300 tỷ đồng).

Năm 2014, HĐQT Công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 600 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm gốc đạt 570 tỷ đồng, doanh thu nhận tái bảo hiểm 30 tỷ đồng; lợi nhuận trươcs thuế 16,35 tỷ đồng, tăng quỹ dự phòng nghiệp vụ 155,9 tỷ đồng.

Theo (ĐTCK)

{fcomment}

Comments are closed.