Vietsovpetro – PVI củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược

20070929_battay.jpgTrong hai ngày 14 và 15/12/2007, Lãnh đạo cao nhất của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) và Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro (Vietsovpetro) đã có cuộc họp nhằm tổng kết và đánh giá kết quả hợp tác hai bên đã đạt được trên cơ sở ” Thoả thuận cung cấp dịch vụ bảo hiểm và quản lý rủi ro giữa PVI và VSP giai đoạn 2007-2010″ ký ngày 28/01/2007 cũng như thảo luận các phương hướng hợp tác cho các giai đoạn tiếp theo tại T.P Vũng tầu.

Lãnh đạo hai bên thống nhất đánh giá mối quan hệ giữa hai bên ngày càng trở lên chặt chẽ và có hiệu quả cụ thể nhất là việc phối hợp thu xếp thành công các chương trình bảo hiểm giai đoạn 2007/2008 vừa qua của Vietsovpetro như đơn bảo hiểm năng lượng trọn gói, bảo hiểm hàng hải trọn gói, P&I, bảo hiểm xây dụng lặp đặt … đã tiết kiệm được nhiều triệu đô la mỹ ngân sách phí bảo hiểm cho Vietsovpetro trong khi vẫn đảm bảo an toàn tối đa cho các chương trình bảo hiểm.

Đánh giá về những thách thức dự kiến sẽ phải đối mặt trong giai đoạn hội nhập sắp tới, lãnh đạo hai bên đều cho rằng yếu tố con người là một trong những yếu tố chính quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy, hai bên thống nhất về nguyên tắc sẽ sớm triển khai chương trình bảo hiểm PVI’s Care (bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ mức trách nhiệm cao) ngay trong năm 2008 cho toàn bộ hơn 6.800 cán bộ nhân viên của Vietsovpetro. Đây là một sản phẩm bảo hiểm con người mới của PVI nhưng đã triển khai rất thành công cả trong và ngoài nghành dầu khí. Sản phẩm bảo hiểm này sẽ mang lại quyền lợi tốt nhất cho cán bộ, nhân viên góp phần nâng cao hiệu suất lao động, thu hút nhân tài và khuyến khích người lao động làm việc gắn bó lâu dài với Vietsovpetro.

Trên cơ sở các thành công của PVI trong việc tạo dựng được uy tín với thị trường bảo hiểm quốc tế thông qua việc xây dựng thành công các hợp đồng tái bảo hiểm cố định an toàn với mức trách nhiệm cao, Lãnh đạo hai bên đã xem xét khả năng sử dụng tối đa năng lực các hợp đồng cố định này bằng việc PVI sẽ trực tiếp cung cấp các dịch vụ bảo hiểm (điều kiện/điều khoản và phí bảo hiểm) cho Vietsovpetro nhằm tiết kiệm các chi phí bảo hiểm có liên quan cho Vietsovpetro cũng như tạo điều kiện cho PVI khẳng định rõ hơn vai trò của một nhà bảo hiểm gốc thực thụ trong lĩnh vực bảo hiểm dầu khí. Trước mắt, PVI sẽ trực tiếp cung cấp các dịch vụ bảo hiểm thân tầu (Hull & Machinery) cho toàn bộ đội tầu của Vietsovpetro kể từ 2008.

Theo PVI, ngày 17/12/2007

 

Comments are closed.