Vietnam Airlines nhảy vào thị trường bảo hiểm

vietnam_airline_resize.jpgCông ty c? ph?n b?o hi?m Hàng không Vi?t Nam (VNI) b?t ??u ?i vào ho?t ??ng hôm nay, v?i s? v?n ?i?u l? 500 t? ??ng, tr? thành m?t trong nh?ng hãng b?o hi?m phi nhân th? có quy mô v?n hàng ??u hi?n nay.

Năm cổ đông sáng lập của VNI đều là các tập đoàn kinh tế, tài chính lớn như Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam, Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội và Công ty cổ phần Nam Việt.

Giấy phép kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ mà Bộ Tài chính cấp cho phép VNI tham gia bảo hiểm hàng không, sức khỏe và tai nạn con người, du lịch, tài sản, xe cơ giới và bảo hiểm tín dụng, rủi ro tài chính… Ngoài ra, VNI cũng có chức năng nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.

Việt Nam hiện có 25 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Kỳ Duyên

Theo VnExpress.net

 

Comments are closed.