Vietbasic. Tai nạn lao động lúc làm việc

Chế độ BHXH khi bị TNLĐ. Công ty chúng tôi có 1 CN đang tham gia BHXH-BHYT-BHTN ,nay bị TNLĐ,như vậy CN này có được hưởng : + Tiền sơ cấp cứu. + Tiền di chuyển từ nơi SCC đến BV.+ Chi phí điều trị tại viện+ Tiền lương trong những ngày nghỉ vì TNLĐ. Rất mong được trả lời sớm. Xin cảm ơn !
Tất cả các khoản chi phí mà bạn đã nêu đều được Doanh nghiệp chi trả cho người lao động theo qui định của Bộ luật lao động.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.