Về việc trả sổ bảo hiểm cho NLĐ. Hoa thuy tinh

Mình làm việc ở 1 công ty trong khu công nhiệp sóng thần! mình nghỉ việc đã hơn 1 tháng nhưng công ty không trả sổ bảo hiểm cho mình! Vậy mình phải làm gì để công ty đó trả lại sổ bảo hiểm cho mình vì theo mình biết thì sổ bảo hiểm là quyền mà NLĐ được nhận sau khi nghỉ việc! Chân thành cảm ơn!

NLĐ khi nghỉ việc vì bất luận lý do nào đều phải được trả sổ BHXH kể cả khi bị kỷ luật sa thải.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.