Vay tiền Prudential: Đọc kỹ hợp đồng nếu không muốn thiệt hại

Không lường được những khoản phạt phải trả, khách chết sững rút ví tổng cộng 27 triệu đồng cho khoản nợ… 18 triệu.
Khách tố “tư vấn một đằng, hợp đồng một nẻo”

Giữa tháng 2/2009, chị N.N.T (TP.HCM) quyết định ký hợp đồng vay tín dụng cá nhân với Công ty TNHH một thành viên Tài chính Prudential Việt Nam. Số tiền vay là 18.000.000 đồng, thời hạn vay 36 tháng, lãi suất vay 1,45%/tháng.

Chị T. cho biết, trước khi vay vốn, chị được nhân viên Prudential hướng dẫn công ty sẽ tính lãi trên khoản vay ban đầu và tính dư nợ giảm dần. Tuy nhiên đến khi ký hợp đồng chị mới biết: hợp đồng tính lãi trên khoản vay ban đầu và không đổi, vì trong hợp đồng khoản phải thanh toán hàng tháng là 761.000 đồng.

Trong hợp đồng cũng không có quy định cụ thể về lãi phạt khi trả nợ trước hạn là bao nhiêu %, về sau kiểm tra lại chị mới thấy Phụ lục 2 của hợp đồng là Bảng kế hoạch thanh toán, quy định Khoản thanh toán hàng tháng, Tổng số tiền phải thanh toán khi tất toán khoản vay trước hạn của từng tháng. (Ví dụ: Tổng số tiền thanh toán khi tất toán trước hạn vào kỳ thanh toán đầu tiên – tháng 3/2009 là 20.160.000 đồng; kỳ thanh toán tiếp theo – tháng 4/2009 là 19.550.535 đồng;…. kỳ thanh toán cuối cùng – tháng 2/2012 là 2.650.689 đồng.)  
Chị T. nhớ chính xác rằng, nhân viên ký hợp đồng tư vấn nếu khách hàng trả nợ trước hạn sẽ chỉ phạt thêm 1 tháng (761.000 đồng) nên khi ký hợp đồng đã không để ý phụ lục này.

Ngày 7/4/2010, chị đã gọi điện hỏi tổng đài Prudential được nhân viên tổng đài hứa sau khi tính xong sẽ gọi lại nhưng không thấy. Chị T. đã đến tổng công ty để hỏi trực tiếp. Nhưng theo chị, nhân viên tại đây cũng không giải thích thoả đáng cho những câu hỏi này.

Chị T. thắc mắc: “Hợp đồng của tôi tính lãi suất trên khoản vay ban đầu có đúng với chính sách của công ty hay không, vì nhân viên ban đầu hướng dẫn khác. Thứ hai, hợp đồng tính phạt khi trả nợ trước hạn là bao nhiêu phần trăm, nhân viên trả lời cứ theo phụ lục hợp đồng, trong khi tính tay cũng thấy là phạt rất cao 12 %. Tôi nhớ chính xác nhân viên ký hợp đồng lúc đó nói rằng chỉ phạt thêm 1 tháng  nên cũng không để ý phụ lục khi ký hợp đồng.

Theo cách tính của công ty Prudential, khoản nợ ban đầu của tôi là 18 triệu, tổng cả nợ và lãi phải trả là 27 triệu, công ty lãi gần 50%. Tôi rất muốn được Prudential nói rõ về cách tính khoản vay này!?”

Prudential: “Lãi suất quy định rõ trong hợp đồng”

Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Tài chính Prudential Việt Nam đã phản hồi về thắc mắc của khách hàng N.N.T

Cơ sở để tính lãi cả hợp đồng: ngày rút vốn 11/02/2009; Lãi suất 1,45%/tháng. Theo điều 1.3 bản Điều khoản cơ bản Hợp đồng Tín Dụng Cá Nhân: “Lãi sẽ được tính trên Khoản Vay kể từ ngày rút vốn cho đến khi Khoản Vay được thanh toán đầy đủ…”

Quy định về lãi phạt nếu trả nợ trước hạn:
– Điều 4.1, khoản a, Điều khoản cơ bản Hợp đồng Tín Dụng Cá Nhân: “Theo yêu cầu của Bên Vay, Bên Cho Vay có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) cho phép Bên Vay trả trước hạn…”

– Điều 4.1, khoản b, Điều khoản cơ bản Hợp đồng Tín Dụng Cá Nhân: “Nếu Bên Cho Vay cho phép Bên Vay thực hiện Tất Toán Khoản Vay Trước Hạn. Bên Vay có nghĩa vụ trả cho Bên Cho Vay một khoản thanh toán hàng tháng của tháng phát sinh việc Tất Toán Khỏan Vay Trước Hạn (Trong trường hợp ngày Tất Toán Khoản Vay Trước Hạn không phải là Ngày Thanh Toán theo quy định của Hợp Đồng Tín Dụng Cá Nhân) cùng với các khoản lãi quá hạn (nếu có) và một Khoản Phạt Tất Tóan Khỏan Vay Trước Hạn … Tổng số tiền phải thanh toán khi Tất Toán Khỏan Vay Trước Hạn được quy định tại Phụ lục 2 – Bảng Kế Hoạch Thanh Tóan Của Hợp Đồng Tín Dụng Cá Nhân.”

– Phụ Lục 2 – Bảng Kế Hoạch Thanh Toán: Lưu ý 1: “Tổng số tiền phải thanh toán khi Tất Toán Khỏan Vay Trước Hạn đã bao gồm tiền Phạt Tất Toán Khoản Vay Trước Hạn, và toàn bộ số nợ gốc còn lại của Khoản Vay.”

Theo Prudential, Hợp Đồng Tín Dụng Cá Nhân, Bản Điều Khoản cơ bản, Phụ Lục 1, Phụ Lục 2 đều đã được khách hàng ký khi giải ngân. Hợp Đồng và các điều khoản được in thống nhất từ hệ thống chung của công ty Tài Chính Prudential Việt Nam và được quản lý chặt chẽ, phù hợp với chính sách tín dụng của Công ty tại từng thời điểm và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Nghiên cứu kỹ hợp đồng – bài học nằm lòng

Chị T. cho biết chị từng đọc một hợp đồng tín dụng các nhân khác của Prudential có quy định cụ thể % lãi suất phạt khi tất toán khoản vay trước hạn, đồng thời nghe hướng dẫn của nhân viên Prudential nên khi ký hợp đồng đã không kiểm tra kỹ từng điều khoản của hợp đồng.

Chị bức xúc: “Như vậy là trong trường hợp này nhân viên công ty không nói dối nhưng họ cũng không nói hết sự thật cho khách hàng và che giấu một số thông tin khách hàng cần biết trong hợp đồng. Khi ký hợp đồng tôi đã không kiểm tra kỹ các điều khoản của hợp đồng để rồi ngớ người vì những trù liệu cho việc trả nợ không rẻ như tính toán ban đầu.”

Nay chị T. chấp nhận tất toán khoản vay này nhưng hy vọng đây sẽ là bài học nằm lòng cho nhiều khách hàng, cần cẩn thận và kỹ tính hơn khi tham gia vay tín dụng.

Theo khuyến cáo của đại diện Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ NTD, việc tìm hiểu kỹ hợp đồng trước khi đặt bút ký bao giờ cũng cần thiết, đây là công cụ pháp lý giúp khách hàng tự bảo vệ mình, để tình ngay, lý khó gian.

      Bình Dương
VietNamNet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here