VASS ước đạt doanh thu 300 tỷ đồng

CTCP Bảo hiểm Viến Đông (VASS) cho biết, năm 2009, VASS ước đạt doanh thu 300 tỷ đồng và tiếp tục duy trì lợi nhuận ở mức khả quan.

Cũng trong năm 2009, VASS triển khai thêm các sản phẩm mới: Bảo hiểm nhà tư nhân, Bảo hiểm dịch cúm A/H1N1, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe trẻ em. Bên cạnh đó, Công ty đâng đẩy mạnh việc hợp tác bán sản phảm bảo hiểm đại chúng (mass insuảnce products) và chương trình chăm sóc khách hàng mới, hấp dẫn, đáp ứng đa dạng nhu cầu của mọi tầng lớp dân chúng và doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, đến năm 2010, VASS sẽ hoàn tất việc tăng vốn lên 600 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động. thoe thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, VASS hiện thuộc Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhận thọ có quy mô và  thị phần lớn nhất Việt Nam. Mục tiêu đến năm 2015, VASS sẽ phấn đấu có mặt trong Top 5 với chất lượng dịch vụ bảo hiểm tốt nhất và hoạt động có hiệu quả.

Theo Đầu tư chứng khoán

Comments are closed.