Đầu tư xây dựng chợ-TTTM thế nào cho có hiệu quả?

xd_cho.jpgCùng với các dự án xây dựng chợ- Trung tâm thương mại(TTTM) đã được phê duyệt, triển khai trước đó, năm 2008 Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai xây dựng một số chợ- TTTM mới.

Năm 2007, thành phố Hà Nội đã triển khai 27 dự án đầu tư xây dựng cải tạo chợ theo mô hình chợ- TTTM.

Trong đó có một số chợ- TTTM được đầu tư xây dựng, cải tạo như chợ – TTTM Cửa Nam, 19/12, Hàng Da, Mơ, Đuôi Cá, TTTM Gia Thụy, chợ-TTTM Hôm-Đức Viên… chợ đầu mối phía Nam, Bắc Thăng Long…

Năm 2008, thành phố sẽ tiếp tục triển khai một số dự án xây dựng chợ-TTTM như: chợ-TTTM Ngã Tư Sở, Nghĩa Tân, Trương Định, Thành Công B, Châu Long…

Tuy nhiên theo Sở Thương mại Hà Nội, quá trình triển khai việc xây dựng chợ- TTTM còn rất chậm so với kế hoạch đề ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân do GPMB, thiếu địa điểm để bố trí chợ tạm…

Nhưng điều quan trọng hơn cả là chủ đầu tư phải chủ động hơn để triển khai các thủ tục đầu tư, công khai minh bạch phương án đầu tư xây dựng, tổ chức sắp xếp các hộ kinh doanh tại chợ để tạo sự đồng thuận trong thực hiện dự án. Có như vậy các chợ-TTTM mới nhanh được  khởi công.

Phương Minh ( An Ninh Thủ Đô)

 

Comments are closed.