Tỷ lệ đóng BHXH sẽ là 24% mức tiền lương

alt(eFinance Online) – Đây là quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2012. Theo đó, tỷ lệ đóng BHXH sẽ là 24% mức tiền lương, tiền công/ tháng của người lao động, tăng 2% so với hiện nay.

Trong đó, người sử dụng lao động đóng 17% và người lao động đóng 7% BHXH.

Theo quy định này, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thực hiện mức đóng BHXH như sau: Tổng mức đóng góp vào quỹ BHXH bắt buộc của cả người lao động và người sử dụng lao động là 24% (trong đó: 3% đóng góp vào quỹ ốm đau, thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 20% vào quỹ hưu trí, tử tuất).

Riêng đối với đối tượng hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội nhân dân và hạ sỹ quan, chiến sỹ công an nhân dân phục vụ có thời hạn, người sử dụng lao động đóng BHXH cho đối tượng này bằng 21% mức lương tối thiểu chung (trong đó: 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 20% vào quỹ hưu trí, tử tuất).

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đóng góp bằng 20% mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng BHXH (hiện nay là 18%)…

Comments are closed.