Tuongnguyen. Tôi tên là Tưởng có làm tại một công ty tại Khu công nghiệp Binh Dương

Tôi vào công ty tu tháng 9/2008, nay tôi nghỉ việc từ tháng 03/2010 và nhận sổ bảo hiểm thì thấy từ tháng 9/2008 đến 2/2009 công ty không đóng bảo hiểm cho tôi. Hỏi thì họ bảo rằng đây la thời gian thử việc. Trong khi đó theo tôi biết thì sau 2 tháng thử việc nếu muốn thử việc tiếp thì phải thông báo đến nhân sự. Và thời gian thử việc đối với BHXH không được quá 2 tháng. Tính thời gian làm việc của tôi là Từ tháng 09/2008 đến 01/03/2010 là 1 năm 6 tháng thì công ty phải đóng cho tôi 1 năm 4 tháng nhưng công ty chỉ đóng cho tôi 1 năm 1 tháng. Vậy tôi hỏi công ty làm như vậy là đúng hay sai. Và nếu khiếu kiện tôi sẽ khiếu kiện ở đâu ? Xin cảm ơn Quý bảo hiểm
Thời gian thử việc là thời gian không bắt buộc phải đóng BHXH, tuy nhiên thời gian thử việc là bao lâu còn tùy thuộc vào ngành nghề và kỹ thuật sản xuất. Việc này Công ty phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền là Ban quản lý khu Công nghiệp hoặc Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương. Trường hợp của bạn bạn có thể làm đơn gửi thanh tra Sở LĐTBXH để được xem xét và giải quyết chính xác cho bạn.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.