Tuongnguyen. Thời hạn thử việc

Tôi làm Quản lí khu vực tai một công ty tại khu CN Viet nam-Singapore từ tháng 09/2008 đến tháng 03/2010. Khi tôi nhận lại sổ bảo hiểm của công ty thì thấy tôi chỉ được đóng bảo hiểm từ tháng 02/2010.tức là thời gian thử việc của tôi đến 5 tháng. Khi tôi thắc mắc thì được phòng nhân sự giải thích là trong thời hạn thử việc không được đóng bảo hiểm. Vậy công ty giải thích như vậy là đúng hay sai. Nếu sai thì tôi sẽ khiếu kiện ở đâu. Nhờ Quý bảo hiểm giải đáp giùm tôi việc này. Xin trân trọng cảm ơn
Thời gian thử việc không có qui định bắt buộc phải đóng BHXH, tuy nhiên có những đơn vị trong thỏa ước lao động tập thể có ghi về việc này thì khi đó người lao động sẽ được đóng BHXH. Như vậy việc trả lời của phòng Nhân sự Công ty bạn là đúng. Xin lưu ý bạn các trường hợp về sau mà bạn có tham gia BHXH bắt buộc hay không thì phần tiền lương hàng tháng của bạn sẽ bị trừ là 6%.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.