Tuần lễ Ngân hàng – Tài chính – Bảo hiểm

S? có g?n 100 doanh nghi?p tham gia Tu?n l? “Ngân hàng – Tài chính – B?o hi?m và các ??i tác” vào ??u tháng 5 t?i t?i Hà N?i.

Trong khuôn khổ tuần lễ sẽ diễn ra một số hoạt động sau:

– Bình chọn và trao giải thưởng “Ngọn hải đăng” lần thứ 2 cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và bảo hiểm;

– Triển lãm về các hoạt động ngân hàng, tài chính và bảo hiểm;

– Các cuộc hội thảo, hội nghị giữa các tổ chức, doanh nghiệp tài chính với các đối tác;

– Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam…

Ban tổ chức cho biết, sau thành công của tuần lễ Ngân hàng – Tài chính – Bảo hiểm và các đối tác lần thứ nhất tổ chức năm 2006 tại Tp.HCM, sự kiện này được tổ chức nhằm tạo một sân chơi lớn, tôn vinh những đóng góp của các tổ chức hoạt động trong ngành đồng thời thể hiện được bức tranh toàn cảnh về thị trường tài chính – tiền tệ Việt Nam.

Sự kiện này do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Vinasme), Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI) và Công ty Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức.

Comments are closed.