Từ ngày 1/1/2010, mức đóng BHYT bằng 4,5% lương

Theo tin từ Bộ Y tế, để việc thực hiện những quy định mới của chính sách BHYT từ ngày 1/1/2010 có hiệu quả, hạn chế những tồn tại, Bộ Y tế đã hoàn thiện kế hoạch kiểm tra, giám sát về vấn đề này tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến TW và địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng hoàn thiện Thông tư ban hành Danh mục thuốc bổ sung cho trẻ em dưới 6 tuổi; đồng thời Bộ Y tế cũng đang xây dựng đề cương dự thảo nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh BHYT và thông tư hướng dẫn khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT. Liên quan đến việc thực hiện chính sách BHYT mới, theo quy định của Chính phủ kể từ ngày 1/1/2010, mức đóng BHYT sẽ là 4,5% tiền lương tối thiểu, tăng 1,5% so với mức đóng 3% hiện nay, riêng đối tượng học sinh – sinh viên vẫn giữ mức đóng là 3%.
T.BÌNH
suckhoedoisong.vn

Comments are closed.