Từ ngày 1-1-2012: Tăng thêm 2% mức đóng BHXH

altBảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội vừa có thông báo gửi các doanh nghiệp về việc tăng thêm 2% mức đóng BHXH, thay đổi biểu mẫu tham gia và quy trình thủ tục hồ sơ và giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt đầu từ ngày 1-1-2012. Theo đó, mức đóng góp vào quỹ BHXH bắt buộc và quỹ BHXH tự nguyện, từ ngày 1-1-2012 sẽ tăng thêm 2% so với năm 2011. 

Đối với những đơn vị tham gia cả 3 loại hình bảo hiểm là BHXH, BHYT, BHTN thì người sử dụng lao động phải đóng 17%, người lao động phải đóng 7%; đối với BHYT, người sử dụng lao động phải đóng 3%, người lao động phải đóng 1,5%; đối với BHTN người sử dụng lao động đóng 1%, người lao động đóng 1%, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 1%. Với các đối tượng chỉ tham gia BHXH, BHYT thì người sử dụng lao động phải đóng 17% BHXH, 3% BHYT; người lao động phải đóng 7% BHXH và 1,5% BHYT. Với thành phần phu nhân, phu quân thuộc ngân sách nhà nước người sử dụng lao động phải đóng 13% BHXH, người lao động phải đóng 7% BHXH. Ngoài ra, đối với phu nhân, phu quân không thuộc ngân sách nhà nước và các đối tượng hợp tác lao động nước ngoài thì người lao động phải đóng toàn bộ là 20% mức lương được hưởng. Các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện mức đóng bằng 20% mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng BHXH.

Cũng theo thông báo của BHXH Hà Nội, để thực hiện quy định mới, từ ngày 1-1-2012, các đơn vị sử dụng lao động đều nhận và nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa của BHXH các quận, huyện và BHXH Hà Nội, không chuyển trực tiếp các đơn vị nghiệp vụ như trước đây.

(HNM)

Comments are closed.