Từ 10/1, Vinashin được vay ngân hàng để trả nợ tiền lương, BHXH

(VOV) – Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi thời hiệu bắt đầu thi hành chính sách cho Vinashin và Vinalines vay để chi trả tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội…

Theo Quyết định 87/2010/QĐ-TTg, ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ, phải đến ngày 15/2/2011 mới là thời điểm bắt đầu thực thi chính sách các doanh nghiệp, người lao động của Vinashin và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được vay vốn để chi trả nợ tiền lương, BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề.

Tuy nhiên, ngày 08/01/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 2/2011/QĐ-TTg sửa đổi thời hiệu bắt đầu thi hành chính sách này là kể từ hôm nay, ngày 10/1/2011.

Còn về đối tượng được vay, mức vay vẫn thực hiện theo Quyết định 87/2010/QĐ-TTg. Theo đó, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Vinashin và doanh nghiệp Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được chuyển giao từ Vinashin được vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam với mức lãi suất 0%.

Bên cạnh đó, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc hợp đồng không xác định thời hạn mà đã có thời gian làm việc từ đủ 12 tháng trở lên trong những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đã xác định ở trên, bị mất việc làm trong năm 2010 và năm 2011 mà chưa có việc làm, nếu có nhu cầu sẽ được vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm; vay để học nghề theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đầu mối hỗ trợ thủ tục cho nhóm đối tượng này là Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

PV
Đài Tiếng nói Việt Nam – 58 Quán sứ, Hà nội

Comments are closed.