Truy đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên

Bà Hà Th? Thanh Xuân (55C l?u 2, Tr?n Quang Kh?i, ph??ng Tân ??nh, qu?n 1, TP.HCM) làm vi?c cho H?i Nghiên c?u d?ch thu?t TP.HCM ???c 13 n?m. Nhưng đến năm 2000 bà mới được ký hợp đồng lao động với thời hạn sáu tháng rồi sau khi hết hạn thì hội không ký hợp đồng mới. Tháng 4-2009, bà lại được ký hợp đồng lao động với thời hạn một năm. Bà Xuân thắc mắc: “Cách ký hợp đồng lao động như trên có đúng không? Quá trình công tác thực tế của tôi có được tính để hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) hay không?”.

Bà Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Hội Nghiên cứu dịch thuật TP.HCM, trả lời: Do lãnh đạo hội trước kia có sai sót nên một số nhân viên làm việc của hội không được ký hợp đồng lao động và không được đóng BHXH đầy đủ, trong đó có bà Xuân. Gần đây, sau khi rà soát, hội đã cho những nhân viên trên ký hợp đồng lao động.

Riêng quá trình công tác liên tục để tính hưởng BHXH của bà Xuân và một số nhân viên, hội đã xin ý kiến của BHXH TP.HCM và nơi đây đã có văn bản chấp thuận cho truy đóng phí BHXH để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

NHƯ NGHĨA ghi

Comments are closed.