trương thị thanh hậu. Tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động không?

Thân chào tất cả anh, chị Phòng chế độ chính sách! Ở đơn vị em có 1 trường hợp tai nạn giao thông trên tuyến đường đi làm từ nhà đến công ty ( thì được coi là tai nạn lao động). Người này bị tai nạn cách đây 4 tháng ( nghỉ làm 04 tháng ) nhưng chưa nộp biên bản tai nạn vào công ty. Vậy cho em hỏi 4 tháng nghỉ việc đó ở công ty có thanh toán tiền lương cho người này không?
Theo bạn hỏi chúng tôi hiểu là chưa có biên bản tai nạn giao thông của ngành Công an vì vậy chưa thể trả lời chính xác cho bạn được. Bạn cần liên hệ số điện thoại 3897707 – Phòng Tiếp nhận – quản lý hồ sơ để được hướng dẫn chi tiết hơn về trường hợp mà bạn đã hỏi.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.