Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm triển khai các chương trình bảo trợ xã hội và lương hưu với Việt Nam

Ngày 10/12/2010, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về thiết kế và triển khai thực hiện các chương trình bảo trợ xã hội và lương hưu. Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cùng bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam chủ trì chương trình. Tham dự, còn có các bộ, ban ngành, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của 15 tỉnh, thành phố…

        Trong quá trình chuyển đổi sang quốc gia có thu nhập trung bình, bên cạnh những thành tựu đạt được về phát triển kinh tế – xã hội, Việt Nam đang đứng trước rất nhiều thách thức, khi mà hậu quả chiến tranh vẫn chưa khắc phục được; diễn biến ngày càng tiêu cực của thời tiết, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và những vấn đề phát sinh trong quá trình đổi mới; ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu còn kéo dài; những bất cập của hệ thống an sinh quốc gia như mức độ bao phủ an sinh xã còn thấp, nhu cầu của một bộ phận người dân nghèo chưa được đáp ứng kịp thời, năng lực thực hiện của hệ thống chưa cao… Để đạt được mục tiêu đưa Việt Nam phát triển thành nước công nghiệp, có thu nhập trung bình, Chính phủ đang xem xét xem hệ thống bảo trợ xã hội có phù hợp để đáp ứng các nhu cầu đang thay đổi nhanh chóng gắn liền với sự tăng trưởng kinh tế vững mạnh, công nghiệp hóa, đô thị hóa và các thay đổi về mọi phương diện khác chưa. Chính phủ đã giao cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp cùng các bộ, ngành khác để soạn thảo Chiến lược an sinh xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và Đề án An sinh xã hội cho dân cư nông thôn, đồng bào dân tộc tộc thiểu số, đồng bào vùng đặc biệt khó khăn.

Trong quá trình xây dựng các văn kiện này, Việt Nam đã được sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính của rất nhiều tổ chức quốc tế. Qua đó, ban soạn thảo đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quốc tế về phương pháp luận trong việc thiết kế các chính sách và chương trình liên quan.

        Với chủ đề của hội thảo hôm nay là sự tiếp nối những nỗ lực hợp tác đó. Các đại biểu sẽ được chia sẻ kinh nghiệm của Trung Quốc – một quốc gia đã đi trước về cải tổ chính sách hệ thống chính sách bảo trợ xã hội và lương hưu cho người dân. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao các hoạt động này khi mà chủ đề về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo đã được các nhà tài trợ thuộc các cơ quan và Chính phủ Việt Nam quan tâm, thảo luận tại Hội nghị Các nhà tài trợ vừa qua. Điều đó cho thấy, Việt Nam đã và đang cố gắng xây dựng các chính sách và hệ thống an sinh xã hội vì mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian sắp tới. Mặc dù trong bối cảnh hội nhập quốc tế, quan hệ đối tác và hợp tác sẽ thay đổi nhưng vẫn là mức thấp ở giai đoạn đầu, Việt Nam mong muốn vẫn được sự hỗ trợ và hợp tác của bạn bè quốc tế để đạt được những mục tiêu đề ra.

        Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân chủ trì 2 phiên thảo luận tiếp theo. Các đại biểu sẽ cùng nghe tham luận về hệ thống bảo trợ xã hội của Trung Quốc; Chương trình trợ giúp xã hội Dibao ở nông thôn và thành thị Trung Quốc và lương hưu cho người gia ở quốc gia này./.

        Đăng Doanh

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.