Triển khai thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

(NLĐ) – Bộ LĐ-TB-XH vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành đề nghị Sở LĐ-TB-XH và các ngành chức năng triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Bộ LĐ-TB-XH đề nghị các tỉnh, thành sớm xúc tiến thành lập phòng BHTN thuộc trung tâm giới thiệu việc làm của sở LĐ-TB-XH tỉnh, thành để thực hiện chính sách BHTN theo quy định.

Đối với các quận, huyện tập trung đông doanh nghiệp, có thể thành lập văn phòng đại diện hoặc bố trí cán bộ chuyên trách thuộc phòng BHTN tại địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lao động bị thất nghiệp đăng ký và làm thủ tục hưởng chế độ BHTN. Riêng những nơi ít doanh nghiệp hoạt động và có ít lao động bị thất nghiệp thì có thể hợp đồng uỷ thác với phòng LĐ-TB-XH quận, huyện, thị xã.

Người Lao Động

Comments are closed.