Trích 35% Quỹ bảo hiểm xe cơ giới để hạn chế tổn thất do tai nạn giao thông

tngt_ht_resize.jpgBộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới (BHXCG). Theo đó, doanh nghiệp (DN) bảo hiểm có trách nhiệm trích tối thiểu 2% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hằng năm để đóng vào Quỹ BHXCG.

Việc đóng góp vào quỹ được thực hiện từ năm tài chính 2009. DN bảo hiểm cũng có trách nhiệm báo cáo đầy đủ về doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho Bộ Tài chính, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trước ngày 31-3 hằng năm. Mức đóng góp cụ thể mỗi năm do Bộ Tài chính thông báo. Bộ Tài chính cũng quy định mức chi của Quỹ BHXCG. Cụ thể, quỹ này sẽ chi đề phòng hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ không vượt quá 35% tổng số tiền đóng vào quỹ hằng năm; chi tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ, chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không vượt quá 10%; chi hỗ trợ nhân đạo không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào quỹ hằng năm.

 Theo www.hanoimoi.com.vn

Comments are closed.