Trên 500 triệu đồng đặt mua Bancassurance của Techcombank

 

Techcombank cho biết đã có trên 500 triệu đồng đặt mua sản phẩm liên kết ngân hàng – bảo hiểm (Bancassurance) của ngân hàng này ngay sau khi ra mắt.

Trong ngày 20/10, ngày đầu tiên Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) chính thức giới thiệu và cung cấp hai sản phẩm Bancassurance “Tài khoản tiết kiệm giáo dục” và “Tín dụng cho Nhà mới và Ôtô xịn”, đã có 38 khách hàng mua sản phẩm “Tài khoản tiết kiệm giáo dục” với tổng giá trị hợp đồng là 503.616.000 đồng.

Trong số hợp đồng trên, giá trị lớn nhất là 60.000.000 đồng thuộc về một hợp đồng sản phẩm “Tài khoản Tiết kiệm giáo dục”. Với sản phẩm này, khách hàng vừa được hưởng lãi suất tiết kiệm hấp dẫn của Techcombank, vừa được bảo hiểm miễn phí theo sản phẩm “An Tâm Tiết Kiệm” của Bảo Việt Nhân thọ”.

Hiện hai sản phẩm Bancassurance liên kết giữa Techcombank và Bảo Việt Nhân thọ đã được giới thiệu và cung cấp tại trên 70 chi nhánh và phòng giao dịch của Techcombank trên toàn quốc

 

Comments are closed.