transonvu138. Bảo hiểm xã hội

Kính gửi Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Bình Dương. Công ty em thành lập năm 1998 nhưng đến nay công ty mới tiến hành thủ tục đóng BHXH cho nhân viên. Trong hồ sơ ban đầu tham gia BHXH có lập mẫu 03a-TBH tại mục 17 (Tỷ lệ đóng). Nay em viết thư này kính mong Bảo hiểm xã hội Tỉnh Bình Dương giải đáp 1/ Tỷ lệ đóng từ năm 1998 đến năm 2008. Em muốn biết tỷ lệ đóng thì xem ở Nghị định, thông tư nào?Em xin chân thành cảm ơn.Trân trọng kính chào.

  Việc truy đóng BHXH trong thời gian dài như bạn đã trình bày thì Cơ quan BHXH sẽ xem xét một cách rất chi tiết có nghĩa là không phải lúc nào cũng được truy đóng khi không có lý do chính đáng. – Thời gian từ năm 1998 đến tháng 12/2006 thì việc đóng BHXH được thực hiện theo Nghị định 12/NĐ_CP ban hành ngày 26/01/1995 và Nghị định 01/2003/NĐ_CP ban hành ngày 9/1/2003. Mức đóng được qui định như sau: người sử dụng lao động đóng 15% và người lao động đóng 5%. – Thời gian từ 2007 – 2008 thì thực hiện theo luật BHXH và nghị định 152/2006/NĐ_CP ban hành ngày 22/12/2006. Mức đóng được qui định như sau: người sử dụng lao động đóng 15% và người lao động đóng 5%.

bhxhbinhduong.gov.vn

3 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here