tran_leduyen_bh@yahoo.com. mất sổ BH XH

Công ty em có một nhân viên bị mất sổ BH, nay nhân viên đó đã nghĩ việc. Em có báo cho CQBH cấp lại sổ mới đồng thời bảo lưu luôn. Nay đã có sổ nhưng không có tờ rời chỉ có một tờ tổng hợp BHXH, BHTN (AA06062560), vì vậy chị ấy chưa lấy được tiền BHTN( chị đã đăng ký BHTN rồi). Tại TTGTVL noi nếu nôp tờ tổng hợp đó thì sau này chị không lấy được BHXH. Bấy giờ em có thể photo tờ tổng hợp đó để nộp cho TTGTVL để hưởng trợ cấp BHTN được không.Xin cho em biết sớm. Chân thành cảm ơn.
Trường hợp này bạn nên liên hệ cụ thể với cơ quan BHXH Bình Dương để chúng tôi nắm rõ hơn vấn đề và giải quyết cho bạn.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.