trangdbs@gmail.com. thanh toán chế độ thai sản và cả chế độ ốm đau

Chào các bạn! ở cơ quan mình vừa có 1 người nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội do bị thai ngoài tử cung phải mổ. Khi mổ xong chị ấy nói phải thanh toán chế độ thai sản và cả chế độ ốm đâu nữa. Mình không rành lắm nên không trả lời được. Có bạn nào giúp mình với

Đối với các chế độ ngắn hạn thì khi đã nhận chế độ thai sản thì không được nhận chế độ ốm đau vì khi đó sẽ chồng 2 chế độ lẫn nhau. Bạn không nên làm như vậy vì chương trình xét duyệt hồ sơ sẽ không chấp nhận

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.