Trả bảo hiểm thất nghiệp: Doanh nghiệp sử dụng lao động phải làm đúng quy định

 BHXH TP.Hồ Chí Minh đang chi trả trợ cấp cho người lao độngKể từ ngày 1/1/2010, chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được áp dụng, song người lao động vẫn còn thắc mắc và các cơ quan chức năng vẫn chưa “thông” một số điểm còn mập mờ.Phóng viên báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Cao Văn Sang – Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hồ Chí Minh, về vấn đề trên.

CôngThương – Theo luật BHXH, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động phải đăng ký thất nghiệp và tiếp sau đó, trong thời hạn 15 ngày làm việc, người lao động phải nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp tại cơ quan lao động. Xin ông vui lòng cho biết BHXH TP. Hồ Chí Minh có kịp thực hiện việc chốt sổ BHXH để người lao động hoàn tất hồ sơ trợ cấp thất nghiệp không?

Điều quan trọng nhất để bảo đảm cho người lao động nhận chế độ trợ cấp thất nghiệp là người sử dụng lao động phải đóng BHXH, BHTN theo quy định; bên cạnh đó phải cung cấp thông tin, hồ sơ kịp thời (ngay sau khi có quyết định cho người lao động nghỉ việc) để cơ quan BHXH chốt sổ cho người lao động. Về phía mình, cơ quan BHXH chắc chắn sẽ thực hiện chốt sổ kịp thời, để người lao động hoàn tất bộ hồ sơ nhận trợ cấp theo hạn định.


Trong luật BHXH ghi người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi sau 2 lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm giới thiệu việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng. Như vậy xin ông cho biết thế nào là lý do chính đáng?

Tại hội nghị tập huấn về bảo hiểm thất nghiệp ở TP.Hồ Chí Minh ngày 16/02/2009 vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin khất việc hướng dẫn cụm từ “lý do chính đáng” này, nhưng đến nay Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ rồi sau đó tự tìm được việc làm, như vậy người lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không và hưởng như thế nào?

Theo quy định, nếu sau 15 ngày kể từ lúc đăng ký thất nghiệp mà chưa tìm được việc làm thì người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong thời gian hưởng trợ cấp, nếu người lao động tìm được việc làm thì được nhận một lần toàn bộ số tiền trợ cấp còn lại theo quy định hưởng. Trường hợp tìm được việc làm mới trước thời hạn 15 ngày nói trên thì người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo thời gian quy định thì người sử dụng lao động bằng cách gì báo cho cơ quan BHXH kịp thời để cơ quan BHXH bảo lưu thời gian tham gia BHTN đúng quy định (ví dụ : Doanh nghiệp có trên 5.000 lao động và trong 1 tháng có nhiều lần người lao động chấm dứt hợp đồng lao động)?

Khi có sự thay đổi về danh sách tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp BHTN thì người sử dụng lao động phải thông báo cho cơ quan BHXH (bằng các biểu mẫu 01a-TBH; 03a-TBH) để xác định nghĩa vụ đóng BHXH, BHTN hằng tháng. Riêng đối với vấn đề trợ cấp thất nghiệp, để kịp thời hoàn tất hồ sơ giải quyết trợ cấp theo nội dung nói trên, sau khi ra quyết định thôi việc (chậm nhất khoảng 5 ngày) người sử dụng lao động cần phải lập danh sách điều chỉnh kèm theo hồ sơ cần thiết chuyển cho cơ quan BHXH để cập nhật dữ liệu thông tin và chốt sổ cho người lao động. Như vậy, trong một tháng, người sử dụng lao động có thể chuyển hồ sơ làm nhiều lần, tương ứng với số đợt cho người lao động nghỉ việc để cơ quan BHXH giải quyết.

Xin cảm ơn ông !
Tấn Hùng
baocongthuong.com.vn

Comments are closed.