TPHCM: Tổng thu bảo hiểm xã hội tăng 4.570 tỷ đồng

altTheo ông Cao Văn Sang, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM, năm 2010 tổng thu trên địa bàn đạt 13.677 tỷ đồng, tăng 4.570 tỷ đồng so với năm 2009.Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là hơn 1,6 triệu người, tăng 10,14% so với năm 2009. Có 1.803 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 67,25% so với năm 2009 và hơn 1,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 15,33% so với năm 2009.

BHXH TPHCM đã giải quyết các chế độ trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho 9.155 người, tăng gần 19% so với năm 2009; 545.126 lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 53.060 người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tổng chi các chế độ BHXH và bảo hiểm thất nghiệp trong năm là trên 5.646 tỷ đồng và chi khám chữa bệnh 3.899 tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm 2009. Đặc biệt, trong 2 tháng cuối năm, có 83 đơn vị đã khắc phục nợ bảo hiểm với tổng số tiền là 12 tỷ đồng và lập danh sách khởi kiện 150 doanh nghiệp nợ BHXH, thu hồi được 11,37 tỷ đồng.

H.Việt

Báo Điện tử

Comments are closed.