Tập đoàn Bảo Việt và HSBC đồng tài trợ Hội nghị cấp cao về BHNT

asian-life-summit-08-.jpgTiếp theo sự thành công của Hội nghị Bảo hiểm nhân thọ Châu Á lần thứ nhất được tổ chức tại Mumbai – Ấn Độ, Tạp chí Bảo hiểm châu Á (Asia Insurance Review) tiếp tục tổ chức Hội nghị Bảo hiểm nhân thọ Châu Á lần thứ hai tại Hà Nội – Việt Nam vào hai ngày 16 và 17 tháng 4 năm 2008.

Tập đoàn Bảo Việt và HSBC Insurance là hai nhà đồng tài trợ cho Hội nghị này. Trong chương trình Hội nghị, ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ sẽ có bài tham luận quan trọng “Phân tích thị trường nhân thọ Việt Nam”.

Với Chủ đề: “Các chiến lược dẫn đến thành công khi đối mặt với những thách thức hiện nay” (nội dung cuộc Hội thảo được đăng tải trên trang web:

http://www.asiainsurancereview.com/pages/conference_details.asp?id=103

Hội nghị sẽ có sự tham dự của đại diện các công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới để cùng bàn bạc, thảo luận các vấn đề quan trọng sẽ đối mặt khi tham gia vào thị trường bảo hiểm nhân thọ khu vực châu Á ngày nay, bao gồm sự cần thiết bảo đảm cuộc sống của các cá nhân, nhu cầu về y tế và việc đưa ra các sản phẩm bảo hiểm không chỉ đơn thuần mang tính bảo vệ mà cần đáp ứng nhu cầu của các nhà quản lý tài sản thích hợp. Trong khuôn khổ Hội thảo cũng sẽ xem xét động lực liên quan đến kênh phân phối và làm thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất từ kênh đại lý bảo hiểm truyền thống, đến việc khai thác sản phẩm bancassurance và các kênh phân phối khác.

Hai ngày Hội nghị về bảo hiểm nhân thọ lần này cũng sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến các thay đổi trong thị trường bảo hiểm nhân thọ toàn cầu, tối đa hóa việc tạo ra giá trị thông qua các kênh phân phối, các chiến lược để định hướng công việc kinh doanh trong môi trường thay đổi, các quản lý thị trường và cải tiến sản phẩm.

Ban NC&PTTT

Tập đoàn Bảo Việt

 

Comments are closed.